Na HydroFLOW® se můžete spolehnout!

Technologie HydroFLOW® představuje unikátní řešení s širokým využitím jak v privátní a veřejné sféře, tak v průmyslu.

V oblastech s tvrdou vodou bývá tvorba vodního kamene palčivým problémem. Dochází k zanášení potrubního systému, které často znamená potřebu výměny jeho částí, stejně jako zásadně nižší účinnost ohřevu vody. Technologie HydroFLOW® je vrcholnou formou ochrany proti tvorbě vodního kamene jak v potrubí, tak na teplosměnných plochách a je navržena s důrazem na ochranu koncových spotřebičů.

V průmyslových aplikacích představuje HydroFLOW® mnohočetný přínos. Nejen, že snižuje tvorbu vodního kamene, ale rovněž předchází organickému znečištění a umožňuje tak efektivnější filtraci bez použití chemických látek. Toho všeho dosahujeme díky výjimečným vědeckým poznatkům a inovacím, nespočtu prověřených instalací, ale rovněž díky jedinečnému servisu, šitému na míru našim zákazníkům.

Technologie HydroFLOW® zabraňuje usazování vodního kamene a pomáhá s odstraněním již existující inkrustace.
Mnoho společností se snaží o snížení množství chemických látek využívaných pro úpravu vody ať už z důvodů ekologické šetrnosti nebo snížení nákladů. Právě technologie HydroFLOW® potřebu chemické úpravy omezuje, či zcela odbourává, přičemž zároveň spoří finance a chrání životní prostředí.
Zvýšením účinnosti chladících a ohřevných systémů i úsporou vody a chemických přípravků snižuje HydroFLOW® vaše náklady.

Produkty

Od zařízení pro domácnosti až po velké průmyslové aplikace. Technologie HydroFLOW® pomáhá po celém světě řešit problémy s tvorbou vodního kamene a filtrací napříč mnoha odvětvími.

HS38

HydroFLOW® HS38 Domestic

Díky inovativní patentované technologii a unikátnímu elektronickému signálu, je zařízení HS38 vhodné pro instalace v objektech až o čtyřech ložnicích. Model HS38 je navržen pro maximální ochranu domácích trubních systémů, ohřevných systémů a teplosměnných ploch před vodním kamenem. Stejně tak chrání koncové spotřebiče jako myčky a pračky a zároveň usnadňuje čištění vodním kamenem poznamenaných kohoutků, dřezů apod.

Distribuce
Latest Products Image

HydroFLOW® HS40 Domestic

Ochrana před vodním kamenem pro větší potrubí. HydroFLOW® HS40 je obzvlášť vhodné pro domácnosti o více koupelnách. Podobně jako zařízení HS38, je větší a silnější HS40 řešením problémů se vznikajícím, stejně jako již usazeným vodním kamenem v potrubních systémech bez použití chemických látek. S instalací se tak například u boileru zvyšuje provozní efektivita, stejně jako jeho životnost. Jednotka může být instalována na potrubí z libovolného materiálu o maximálním průměru 63 mm bez nutnosti zásahu do potrubního systému.

Distribuce
Latest Products Image

HydroFLOW® S38 Light Commercial

Ochrana proti vodnímu kameni pro menší komerční aplikace. Jednotku S38 je možné využít před nízkotlakými parními kotli, parními troubami, parními lázněmi a zvlhčovači vzduchu. Ochrana těchto zařízení před usazováním vodního kamene, stejně jako odstranění stávajících úsad zvyšuje efektivitu spotřebiče a snižuje náklady na servis. Jednotka S38 může být instalována na potrubí z libovolného materiálu o maximálním rozměru 38 mm a funguje nezávisle na síle průtoku.

Distribuce
Latest Products Image

K40 AQUAKLEAR Light Commercial

Zařízení K40 AQUAKLEAR je navržena pro aplikaci například v plaveckých bazénech, lázních a vířivkách. Snížení bakteriálního znečištění a obecné zlepšení filtrace zaručuje čistší vodu, stejně jako úsporu v oblasti servisu a proplachů. K40 AQUAKLEAR snižuje bakteriální znečištění vody a spolu s ním i potřebu dávkování chloru spojené s typickým zápachem, a zároveň zlepšuje filtraci a s ní spojené náklady na proplach. Jednotka může být instalována na potrubí z libovolného materiálu o maximálním průměru 63 mm bez nutnosti zásahu do potrubního systému.

Distribuce
Latest Products Image

Řada C Commercial

Ochrana před vodním kamenem pro komerční využití. Řada C je navržena pro využití v kancelářských budovách, školách, hotelech a jiných velkokapacitních objektech. Tento typ budov je totiž obzvlášť choulostivý na zanášení boilerů stejně jako topných a chladicích soustav. Sedimentace vodního kamene nejen, že snižuje celkovou účinnost těchto systémů, ale především může vést k nákladným a časově náročným servisním zásahům, či přímo selhání těchto klíčových zařízení. Signál HF je vysílán do napříč potrubním systémem, což při správné aplikaci zaručuje ochranu všech jeho součástí, stejně jako snazší čištění koncových spotřebičů. Řada C nabízí alternativu k chemické úpravě vody a řeší jak stávající úsady, tak vznik nových sedimentů v boilerech, tepelných výměnících a chladicích systémech. Standardní jednotky jsou aplikovatelné na potrubí o maximálním průměru 200 mm.

Distribuce
P Range

Řada P Commercial

Řada P AQUAKLEAR slouží pro zvýšení kvality vody v komerčních plaveckých bazénech a chladicích věžích. Pro plavecké bazény je typickým problémem vysoká hladina chloraminů ve vodě a s tím spojený charakteristický zápach. Proplach filtrů pak obnáší poplatky za samotnou spotřebovanou vodu a její ohřev. Flokulace tak zaručuje nejen kvalitnější filtraci, nižší četnost proplachů a s tím spojenou úsporu, ale také umožňuje efektivní snižování hladiny chloraminů a s ní spojeného zápachu. V chladicích věžích pak flokulace obdobně umožňuje snížení objemu vody doplňované do systému, stejně jako zvýšení její kvality. Prevence usazování vodního kamene a postupné odstraňování stávající inkrustace na teplosměnných plochách i v samotné chladicí věži snižuje náklady potřebné na údržbu systému a zároveň zvyšuje jeho celkovou účinnost. Řada P AQUAKLEAR je navržena tak, aby umožnila zásadní omezení bakteriálního znečištění vody a zákalu, ale i množství vody potřebné k proplachu. Proto je její optimální využití právě v plaveckých bazénech a chladicích věžích. Standardní jednotky jsou aplikovatelné na potrubí z jakéhokoli materiálu o maximálním průměru 200 mm.

Distribuce
S Range

Řada S Commercial

Řada S je navržena specificky pro ochranu vysokotlakých parních boilerů před vodním kamenem. Řada S umožňuje využití dále neupravované vody přímo z vrtu či vodovodu. Ochrana před usazováním vodního kamene na trubním systému boileru a postupné odstraňování stávající inkrustace vede k velkým úsporám a zvýšené účinnosti zařízení. Standardní jednotky jsou aplikovatelné na potrubí o maximálním průměru 120 mm.

Distribuce
I Range

Řada I Commercial

Řada I je navržena pro náročnější aplikace v oblastech průmyslu, kde je úprava vody problematická, ale ochrana před vodním kamenem a biologickým znečištěním je podmínkou. Řada I určená pro průmyslové aplikace je proto silnější než standardní komerční jednotky. Její součástí je integrované napájení, těsnění zaručující voděodolnost i snadné připojení k BMS systému. Řada I tak umožňuje dramatické zvýšení kvality vody a prevenci usazování vodního kamene, stejně jako postupné odstraňování stávající inkrustace. Standardní jednotky Řady I jsou aplikovatelné na potrubí z jakéhokoli materiálu o maximálním průměru 200 mm.

Distribuce
Custom Range

CUSTOM Commercial

Pro potrubí o vnějším průměru vyšším než 200 mm, jsou naše komerční jednotky k dispozici také v konfiguracích na míru jakékoliv aplikaci. Od desetipalcového potrubí až po potrubí o průměru několika metrů. Tyto zakázkové jednotky umožňují například aplikaci ve velkých chladicích věžích, elektrárnách, v důlním průmyslu a v dalších případech, kde potřeba vysokého průtoku vody obnáší rozměrné potrubní systémy.

Distribuce

Aplikace

Dovězte se více o tom, jak naše produkty fungují v konkrétních případech.

Waste Water Treatment
Čištění odpadních vod
X

Čištění odpadních vod

Zabránění úsadám struvitu a snížení spotřeby polymeru.

Čištění odpadní vody obnáší dva zásadní problémy. Jde jednak o usazování struvitu a jednak o vysoké náklady spojené s dávkováním polymerových flokulantů, které má docílit dostatečně efektivního odvodnění. Odborníky oceněná zařízení HydroFLOW® jsou navržena tak, aby právě se zmíněnými problémy pomohla klientům například z potravinářského, nápojového, zpracovatelského, ale i kanalizačního průmyslu. Flokulační efekt docílený zařízením HydroFLOW® umožňuje výraznou úsporu polymeru v odvodňovacích centrifugách a pásových lisech, obvykle více než 15%. Jednotky HydroFLOW® představují řešení úsad struvitu bez použití chemikálií a zároveň minimalizují nutnost například vysokotlakého čištění. Instalace je jednoduchá a nevyžaduje žádnou odstávku, modifikace či odvodnění systému. Zařízení HydroFLOW® pracují bez nutnosti údržby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

City of Orlando, USA

U dva metry širokých pásových lisů v čističce odpadních vod ve městě Orlando bylo zaznamenáno výrazné snížení jejich účinnosti zaviněné usazováním struvitu. Klient proto požadoval zabránění novým úsadám struvitu, postupné odstranění stávajících usazenin a pokud možno, snížení spotřeby polymeru. Na přívod k pásovému lisu tak byla instalována jednotka Custom HydroFLOW® 12”. VÝSLEDEK: Bylo naměřeno snížené usazování struvitu a stávající úsady byly postupně odstraněny. Spotřeba polymeru nutná k docílení standardního kalového koláče byla oproti původnímu stavu snížena zhruba o 20%.

 • Bylo zabráněno usazování struvitu.
 • Stávající usazeniny byly postupně odstraněny.
 • Spotřeba polymeru snížena o 20%.

Vítězství v soutěži Water Environment Federation: INNOVATION TECHNOLOGY AWARD 2017

Vítěz: HydroFLOW® USA

Struvite on drum before <i>Hydro</i>FLOW®

Před

Struvite on drum after <i>Hydro</i>FLOW®

Po

Residential Hot Water Systems
Vytápění domácností
X

Otopné teplovodní soustavy

Snížení usazování vodního kamene a jeho odstranění

K ohřevu vody pro domácnosti, ať už jednotlivé, nebo ty, které jsou součástí bytových komplexů, může docházet mnoha způsoby. Pomocí kombinovaných kotlů, elektrických ohřívačů, nebo pomocí nových alternativ jako jsou solární panely nebo tepelná čerpadla. Všechna tato řešení ovšem trpí usazováním vodního kamene, obzvlášť pak v oblastech s vyšší tvrdostí vody. Hromadění vodního kamene zamezuje přenosu tepla do topné plochy a výrazně tak snižuje efektivitu celého topného systému (zhruba o 20 % na 1,5 mm usazeného vodního kamene). Vodní kámen také může zapříčinit poruchu boilerů a ohřívačů, což s sebou nese vysoké náklady na servis ať už pro majitele či správcovskou firmu.

Letní byty, Francie

Zařízení HydroFLOW® bylo instalováno v bytovém komplexu, kde díky tomu došlo k odstranění velké části inkrustu vodního kamene z místní otopné soustavy. Na topných plochách elektrický ponorných nebo odporových ohřívačů se vodní kámen tvoří velmi rychle, obzvlášť pak v případě rezidenčních komplexů, kde je voda ohřívána a ochlazována během dne. Před zkušební instalací HydroFLOW®, se ve čtyřech ohřívačích v rámci bytového komplexu ročně usazovalo zhruba 200 kg tvrdého inkrustu vodního kamene. Tloušťka inkrustace byla tak vysoká, že pravidelně docházelo k poškození a poruše topných jednotek a správcovská firma vyměňovala průměrně pět ohřívačů ročně. Čtyři měsíce po instalaci HydroFLOW® pak došlo k odstranění více než 95 % vodního kamene a zbylé usazeniny byly snadno odstranitelné ve formě jemného prášku. Správce odhadl úsporu v rámci údržby topného systému na zhruba 50 % a snížení nákladů na výměnu částí systému na 1750 euro ročně.

 • Úspora 50 % za údržbu
 • Úspora 1750 euro za výměnu částí systému

Heating element before <i>Hydro</i>FLOW®

Před

Heating element after <i>Hydro</i>FLOW®

Po

HVAC and Cooling Towers
Chladicí věže
X

HVAC a chladicí věže

Snížení úsad vodního kamene a biofilmu.

Chladicí věže jsou klíčovou součástí širokého spektra technologickým systémů, klimatizací v rezidenčních a komerčních prostorách počínaje a velkoobjemovým chlazením v těžkém průmyslu konče. Chladicí věže pak trpí množstvím problémů, které pomáhá řešit zařízení HydroFLOW®. Zásadním problémem je zanášení teplosměnných ploch vodním kamenem, které následně snižuje účinnost chladícího systému a obnáší rovněž vysoké náklady na jeho údržbu. Instalace jednotky HydroFLOW® může zabránit tvrdé inkrustaci vodního kamene v tepelném výměníku i v samotné chladicí věži. Zároveň ovšem umožňuje snížení (nebo zcela odbourat) spotřeby do systému dávkovaných chemikálií, stejně jako zásadní zvýšení cyklů koncentrace, což znamená úsporu na stočném.

Budova RB1, Brazílie

Chladicí věž na obrázku komplexu RB1 v brazilském Rio de Janeiro je příkladem možného přínosu zařízení HydroFLOW®. S HydroFLOW® poskytujícím tepelnému výměníku i samotné chladicí věži ochranu před vodním kamenem a biofilmu, bylo dosaženo zvýšení cyklů koncentrace ze 4 na 25, což obnášelo úměrnou úsporu na doplňované vodě i stočném. Zároveň bylo dosaženo vysoké účinnosti celého systému – oproti tomu před instalací HydroFLOW®, bylo k dosažení žádoucího výkonu během letních měsíců zapotřebí čtyř recirkulačních čerpadel. Nyní funguje systém pouze se třemi čerpadly, což znamená úsporu 25 % odvislých nákladů.

 • Zvýšení počtu cyklů koncentrace ze 4 na 25
 • Snížení nákladů na doplňování vody a stočné
 • Potřeba čerpání snížena o 25 %

Swimming Pool Treatment
Plavecké bazény
X

Ošetření plaveckých bazénů

Vyšší účinnost filtrace a nižší potřeba proplachu

Zachování nejvyšší možné kvality vody je nekončící boj, ať už mluvíme o olympijském bazénu nebo o domácích lázních. Nezávisle na velikosti bazénu, dvěma hlavními výzvami je zachování účinné filtrace vody a udržení množství bakterií na možném minimu bez použití příliš velkého množství chloru. HydroFLOW® využívá flokulace bez použití chemických látek k dosažení vyšší účinnosti filtračních systémů. Voda se jednoduše stane o něco čistší a samotný filtr se jednodušeji čistí. To znamená dramatické snížení nákladů na vodu nutnou k proplachu i její ohřev a ošetření. Úspora na proplachové vodě obvykle dosahuje 66 %. Zároveň je díky nižšímu množství chloraminů omezen charakteristický zápach vody a související podráždění očí.

Venkovní bazén – 500 kubických metrů

Venkovní bazén na obrázku má objem 500 kubických metrů. Před instalací jednotky HydroFLOW® zde bylo třeba dávkovat 34,3 kg chloru a 4,3 kg anorganické kyseliny denně. K proplachu pak docházelo průměrně 1,5 x týdně, což představuje objem spotřebované vody zhruba 18 kubických metrů. Bazén byl na zkušební dobu šesti týdnů osazen zařízením HydroFLOW®. Během této doby byla spotřeba chloru snížena zhruba o 47 % a nutné dávkování kyseliny bylo sníženo dokonce o 70 %. Frekvence proplachů se pak snížila na průměr 0,5 týdně, což představuje úsporu 66 % spotřebované vody. To vše dohromady ale především usnadnilo a zpříjemnilo péči o samotný bazén.

 • Snížení objemu proplachu o 66 %
 • Úspora na dávkovaném chloru 47 %
 • Úspora na dávkované kyselině 70 %

Factory Pipelines and Heat Exchangers
Biofilm v potrubí
X

Tovární potrubní systémy a tepelné výměníky

Odstranění biofilmu

<HydroFLOW® může pomoci nejen s odstraněním a prevencí vodního kamene, ale také s vymýcením nechtěného mikrobiálního povlaku potrubí, známého jako biofilm. Jako biofilm je označována vrstva mikrobiálního nánosu ohrožující správnou funkci systému. Bakterie se k příslušným povrchům většinou přichytávají ve formě jemné želatinové vrstvy, která může mimo jiné omezit přenos tepla a s ním spojenou účinnost systému. Biofilm je problémem typickým pro potravinářský průmysl, ale i pro ostatní odvětví pracující s biologickým materiálem (jako například papírnický průmysl) a chladicí systémy využívající vodu z přirozených zdrojů jako jsou řeky či moře. Patentovaná technologie společnosti HYDROPATH pomáhá odstranit existující biofilm z tepelných výměníků a potrubí, přičemž zároveň brání jeho dalšímu vzniku, čímž dociluje úspor v oblasti údržby a čištění těchto systémů.

Masokombinát, Ukrajina

Příklad výhod HydroFLOW® můžete vidět výše. Tento ukrajinský závod na zpracování masa měl 7 let velké problémy s tvorbou biofilmu v parním kotli. Bylo třeba častých odstávek z důvodu čištění, které ovšem problém trvale neřešilo. Po třech měsících od instalace HydroFLOW® nejen, že existující vrstva biofilmu zmizela, ale zároveň byl odstraněn do té doby přetrvávající všudypřítomný zápach, stejně jako bakteriální znečištění výstupní páry.

Pipeline biofouling before <i>Hydro</i>FLOW®

Před

Pipeline biofouling after <i>Hydro</i>FLOW®

Po

O nás

Společnost Koncept Ekotech nabízí systémová řešení v různých oblastech hospodaření s vodou v sanitárních a průmyslových instalacích. Tato řešení mnoha zákazníkům nejen výrazně snižují provozní náklady, ale jsou tu také pro ty, kterým záleží na kvalitě vody, nebo pro ty, kteří dávájí přednost vyspělým ekologickým technologiím. Koncept Ekotech garantuje vysokou kvalitu služeb, širokou nabídku řešení, spolehlivost dodávek a servisu i osobní přístup k zákazníkovi.

HYDROPATH

HYDROPATH, výrobce technologie HydroFLOW®, je společnost založená roku 1992 ve Spojeném království. Nyní je technologie společnosti HYDROPATH využívána po celém světě, jako ekologický způsob úpravy vody akcentující úsporu energie i nákladů. Využití HydroFLOW® je pak ve všech oblastech podepřeno jedinečnými odbornými znalostmi.

Čtěte dále

Koncept Ekotech

Pro další informace či návrh řešení, se na nás nebojte obrátit na následujícím tel. čísle či emailové adrese.

 • +420 234 706 311
 • info@koncept-ekotech.com
Top